Osnovni uslovi najma

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Za najam vozila, potrebna su Vam sledeća dokumenta

 • Važeća lična karta ili pasoš 
 • Važeća vozačka dozvola 
 • Kreditna kartica. 

Za više informacija o dokumentaciji, kliknite ovde.

PREDUSLOVI ZA IZNAJMLJIVANJE VOZILA

Naša vozila mogu iznajmiti sva lica koja ispunjavaju neki od navedenih uslova:

 • navršena 21. godinu života  i posedovanje vozačke dozvole minimum 2 godine, za standardne kategorije vozila
 • navršenih 25. godina zivota i posedovanje vozačke dozvole minimum 3 godine, za najam vozila iz viših kategorija, kao i za luksuzna vozila

Da saznate više o starosnim granicama, dodatnim vozacima i ostalim uslovima, kliknite ovde.

ŠTA IZNAJMLJUJETE

Nakon što završite rezervaciju, od nas dobijate ugovoreno vozilo, ili vozilo iste ili više kategorije (samo u slučaju da nemamo slobodnih izabranih automobila, može se dogoditi da Vam moramo zameniti izabrani auto za auto iste ili više klase pod istim uslovima). Osim vozila, tokom rezervacije imate opciju da odaberete dodatnu opremu i usluge, kao i dodatne pakete zaštite i pokrića. Saznaj više o predmetu najma…

POLITIKA GORIVA

Vozilo koje je predmet najma isporučuje se sa punim rezervoarom goriva, a Vi ste u obavezi da vozilo vratite sa punim rezervoarom. Gorivo potrošeno tokom rentiranja plaćate Vi. Saznaj više…

CENE I DODATNI TROŠKOVI

Cena najma vozila po danu uključuje PDV, BASIC PROTECT paket osiguranja i predstavljenu kilometražu, ukoliko akcijskom cenom nije drugačije naglašeno. Minimalni period zakupa je 24h i 200 km. Depozit je obavezan prilikom preuzimanja, a visina depozita zavisi od odabrane kategorije vozila. 

U sklopu iznajmljivanja vozila, moguće je iznajmiti i dodatnu opremu i usluge (lanci za sneg, sedište za bebe i decu, GPS, WiFi internet, električni trotinet, dodatni vozač i drugo) i ta oprema i usluge se dodatno naplaćuju. 

Da saznate više o ceni najma i dodataka, kliknite ovde.

IZMENE REZERVACIJE

Izmena rezervacije moguća je najkasnije do 48 sati pre početka najma a rezervacija se može otkazati najmanje 72 sata pre početka najma. Rezervacija se smatra izmenjenom odnosno otkazanom tek po prijemu pismene potvrde sa naše strane. Saznaj više

PREUZIMANJE VOZILA

Preuzimanje vozila u poslovnicama Fast Rent A Car tokom radnog vremena poslovnica, kao i na aerodromu Nikola Tesla u periodu od 0700 do 2200 se ne naplaćuje. Vozilo možete, uz dogovor, preuzeti i na drugoj lokaciji koja Vama odgovara, u vremenu koje Vama odgovara, uz odgovarajuću naknadu. Da saznate više o lokacijama i vremenu preuzimanja, kliknite ovde

TERITORIJA

Sva vozila Fast Rent A Car se mogu neometano koristiti na teritoriji Republike Srbije. Ukoliko planirate da našim vozilom putujete u inostranstvo, neophodno je da nas o tome obavestite pre preuzimanja vozila. Molimo Vas da imate u vidu da Fast Rent A Car ne dozvoljava korišćenje svojih vozila na određenim teritorijama. Saznaj više…

TOKOM NAJMA

Tokom korišćenja naših vozila morate poštovati nekoliko obaveza i zabrana. Najpre, u obavezi ste da vozilo koristite u skladu sa zakonima o drumskom saobraćaju Srbije ili bilo koje druge zemlje u kojoj vozite.  Tokom perioda najma vozila, zabranjeno je:

 • vozilo koristiti pod uticajem alkohola i/ili droga
 • vozilo koristiti za izvršenje krivičnog dela 
 • iznajmljeno vozilo dati u podnajam nekom trećem licu
 • koristiti iznajmljeno vozilo za prevoz robe i putnika uz nadoknadu
 • Vršiti bilo kakve elektro i/ili mehaničarske radove i promene na vozilu
 • Korisiti iznajmljeno vozilo van puteva predviđenih za redovan saobraćaj 
 • Korišćenje iznajmljenog vozila kada je uključeno bilo koje upozoravajuće svetlo

( pogledaj celokupan spisak obaveza i zabrana)

ŠTETA, GUBITAK ILI KRAĐA

Tokom perioda najma, Vaša je odgovornost da dobro održavate vozilo osigurate da se ono održava u funkcionalnom stanju. Fast Rent A Car strogo poštuje servisne intervale i preporuke proizvođača vozila. Nepoštovanje istih prouzrokuje gubitak garancije na vozilu.

Ukoliko na komandnom displeju ili bord kompjuteru u iznajmljenom vozilu svetli BILO KOJA upozoravajuća lampica dužni ste da odmah i bez odlaganja obavesti poslovnicu izjamljivanja o tome.

U slučaju saobraćajne nesreće/štete bez odlaganja morate prijaviti štetni dogadjaj policiji i o tome obavestiti Fast Rent A Car.

Vaša je dužnost da u slučaju saobraćajne nesreće, štete, krađe vozila ili ključeva i u slučaju oštećenja na vozilu od strane poznate i/ili nepoznate osobe na mestu nastanka krađe/oštećenja pozovete policiju i sačinite policijski zapisnik. U slučaju nepostojanja policijskog zapisnika, odgovorni ste za svaku nastalu štetu u punom iznosu uvećanu za troskove gubitka upotrebne vrednosti tokom perioda nekorišćenja takvog vozila. Saznaj više…

KAZNE I NAKNADE NASTALE TOKOM NAJMA

Svi saobraćajni prekršaji nastali u toku najma su isključivo Vaša odgovornost a sve kazne i troškovi nastalim po tom osnovu biće Vam naplaćeni u celosti uz uvećanje za manipulativne troškove odnosno administrativne takse za obradu komunalnih I saobraćajnih prekršaja prema trenutno važećem cenovniku.  Novčane kazne i naknade mogu uključivati:

 • Sve parking kazne i troškove
 • Troškove putarine 
 • Troškove šlepa
 • Saobraćajne kazne i naknade
 • Kazne za prekoračenje brzine
 • i bilo koje druge troškove i kazne 

Saznaj više o kaznama i naknadama…

OSIGURANJE

Iznajmljeno vozilo dobijate sa osnovnim pokrićem od štetnog događaja (BASIC PROTECT paket osiguranja) sto je naznačeno na ugovoru o najmu. Takođe, ukolike želite možete kupiti dodatno pokriće za smanjenje učešća u šteti (MEDIUM PROTECT i TOTAL PROTECT paketi osiguranja) kao i PAI osiguranje putnika. Da bi osiguranje prihvatilo bilo kakav štetni događaj osiguran bilo kojim od kupljenih paketa osiguranja, neophodno je postojanje policijskog zapisnika. Da bi pokriće rizika krađe bilo validno u bilo kom od paketa, u obavezi ste da kod sebe imate: (a) policijski zapisnik; (b) ključ iznajmljenog vozila; (c) saobraćajnu dozvolu iznajmljenog vozila i polisu osiguranja.  Nijednim paketom osiguranja nisu pokriveni troškovi za izgubljen, ukraden ili oštećen ključ vozila, kao ni troškovi za izgubljene, ukradene ili oštećene dokumente vozila i registerske tablice.

Više o osiguranju pročitajte ovde.

IZMENE ROKOVA TOKOM NAJMA

U slučaju da želite da produžite period najma koji je naznačen u Ugovoru o najmu, u obavezi ste da nas obavestite o tome najmanje 72 sata pre datuma koji je naveden kao rok isteka najma. 

U slučaju da se period najma produžava najvise jos 1 dan, Najmoprimac će dobiti pismenu potvrdu o produžetku perioda najma na email. 

Ukoliko je produženje perioda najma duze od 1 dana, može biti neophodno da se Najmoprimac pojavi u poslovnici iznajmljivanja kako bi potpisao novi ugovor o najmu ili dopunu postojećeg i eventualno promenio vozilo, ako za tim ima potrebe.

Najmodavac zadržava pravo da ne prihvati zahtev za produženje perioda najma, ako smatra da u određenim situacijama za takav čin ima osnova. Saznaj više

VRAĆANJE VOZILA

Po isteku perioda najma, u obavezi ste da vratite vozilo na mesto sa koga je preuzeto ili na mesto koje je posebno dogovoreno. 

Ukoliko je dogovoreno vraćanje vozila van poslovnice i van radnog vremena, dobićete uputstva od nas na koji način ćete osigurati da vozilo bude bezbedno do trenutka dok ga ne preuzme naš predstavnik. 

Prilikom vraćanja vozila, vozilo mora biti ostavljeno u istom stanju kao i prilikom preuzimanja, osim normalnog habanja. Preporučuje se da budete prisutni u trenutku pregleda vozila kako bi se izbegli neočekivani troškovi. Saznaj više o opcijama vraćanja vozila

VAŠI LIČNI PODACI

Koristimo ( ili procesuiramo ) Vaše lične podatke samo u zakonske svrhe, u onoj meri koja je neophodna za ispunjavanje naših obaveza prema Vama, i kako bi mogli da Vam pružimo željene usluge. Vaše lične podatke koristimo na način i u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Saznaj više…

Potpisivanjem ugovora o najmu, dajete nam izričitu saglasnost na korišćenje svojih ličnih podataka u onoj meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom. 

VAŠ GLAS SE ČUJE KOD NAS

Vaše mišljenje nam je važno, i zato rado prikupljamo Vaše pohvale, primedbe i sugestije. Brinemo o Vašem zadovoljstvu kako bi ste kroz reklamaciju ostvarili sva svoja prava u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Saznajte kako da podelite mišljenje ili izjavite reklamaciju.

OSTALO

Maksimalno trajanje standardnog ugovora o iznajmljivanju vozila je 30 dana. Ako je trajanje zakupa vozila duže od navedenog perioda, trenutni ugovor će biti zatvoren nakon isteka roka od 30 dana, nakon čega će se otvoriti novi ugovor. Svaki najam čiji je neprekidni period trajanja duži od 30 dana a što je posebno ugovoreno sa nama, kategoriše se kao dugoročni najam. Sva prava i obaveze sadržane u ovim uslovima najma, odnose se i na dugoročni najam.

Fast Rent A Car ne nadoknađuje bilo kakvu štetu prouzrokovanu gubitkom prtljaga ili robe u vozilu, kao i svaku štetu prouzrokovanu kašnjenjem zbog loma ili kvara vozila uključujući, ali se ne ograničavajući na: troškove smeštaja, avio / brodske / autobuske ili železničke karte, troškove nerealizacije bilo kog turističkog, poslovnog ili drugog plana i programa i slično.

Potpisivanjem ugovora o najmu, Najmoprimac priznaje da je procitao ove Opšte uslove najma, te da je iste razumeo i da je sa njima saglasan.

Saznaj više

Fast Rent d.o.o. Kruševac “FAST Rent a Car” (u daljem tekstu Najmodavac), iznajmljuju Najmoprimcu (u daljem tekstu Najmoprimac), čiji su podaci navedeni na prvoj strani Ugovora o najmu vozila, vozilo pod sledećim uslovima: 

1. DOKUMENTACIJA

Prilikom iznajmljivanja vozila, Najmoprimac je u obavezi da Najmodavcu pokaže na uvid sledeća dokumenta, koja su disponenti Najmodavca u obavezi da iskopiraju i čuvaju u evidenciji:

 • Važeća lična karta ili pasoš (ako Najmodavac nije državljanin Srbije)
 • Važeća vozacka dozvola (vozačke dozvole koje nisu ispisane latinicom ili ćirilicom (arapski, japanski, itd.) moraju biti propraćene međunarodnom vozačkom dozvolom)
 • Kreditna kartica (ili dve kreditne kartice u zavisnosti od vozila koje se iznajmljuje). Na kreditnoj kartici potrebno je imati dovoljan iznos sredstava kako bi se mogao autorizovati potreban iznos depozita. 

Najmodavac, prilikom preuzimanja vozila, predaje Najmoprimcu sledeću dokumentaciju:

 • Ugovor o najmu vozila,
 • Zapisnik o stanju vozila,
 • Opšte uslove najma i 
 • Ovlašćenje za upravljanje vozilom u inostranstvu (opciono, samo ako je takva usluga ugovorena)
 • Zeleni karton (opciono, samo ako je takva usluga ugovorena)

Najmoprimac je u obavezi da potpiše Ugovor o najmu i Zapisnik, čijim potpisivanjem izjavljuje da je saglasan sa uslovima najma, ugovorenom cenom vozila i dodatnih usluga, visinom depozita i tačnim vremenom povratka vozila, a sto je sve navedeno na prvoj strani Ugovora. Najmoprimac potpisom Ugovora takođe izjavljuje da je upoznat i da se slaže sa opštim uslovima najma, koji se nalaze na zadnjoj strani ugovora kao I na web stranici Najmodavca a koje možete pročitati u nastavku. 

Primerak Ugovora o najmu i primerak Ovlašćenja (ako je ugovoreno) moraju se, tokom perioda najma, čuvati u vozilu i na zahtev pokazati policajcu, cariniku ili drugom licu koje zastupa interese Najmodavca.

  2. PREDUSLOVI ZA IZNAJMLJIVANJE VOZILA

  Najmodavac pruža usluge najma vozila kako pravnim tako i fizickim licima. 

  Vozilo kao fizicko lice, može iznajmiti isključivo:

  • lice (Najmoprimac) koje ima navršenu 21. godinu života i poseduje vozačku dozvolu minimum 2 godine, za standardne kategorije vozila
  • za najam vozila iz viših kategorija, kao i za luksuzna vozila, neophodno je da fizicko lice Najmoprimac ima navršenih 25. godina zivota i da poseduje vozačku dozvolu minimum 3 godine. 
  • Lica mladja od 19. godina, lica koja poseduju vozacku dozvolu manje od 2 godine, kao i lica koja poseduju probnu vozačku dozvolu, ne mogu iznajmiti vozilo.
  • Lica starija od 70. godina ne mogu iznajmiti vozilo
  • Lice starije od 23. godine, a koje poseduje probnu vozačku dozvolu može biti upisano samo kao dodatni vozač, uz naplatu posebne naknade navedene u trenutno važećem cenovniku.

  Najmodavac zadržava pravo da odbije da izda vozilo bilo kom licu ako smatra da u određenim situacijama za takav čin ima osnova.

  Dodatni vozač se može dodati u Ugovor prilikom iznajmljivanja vozila potpuno besplatno, pri čemu je neophodno da i dodatni vozač ispunjava preduslove iz ovog člana propisane od strane Najmodavca.

  Ukoliko vozilo iznajmljuje pravno lice, sva lica koja su navedena kao vozači u Ugovoru o najmu moraju ispunjavati preduslove navedene u ovom članu.

   3. PREDMET NAJMA

   Predmet ugovora o najmu predstavlja ugovoreno vozilo, ili vozilo iste ili više kategorije (samo u slučaju da nema slobodnih izabranih automobila, Najmodavac može zameniti izabrani auto za auto iste ili više klase pod istim uslovima) i sve dodatke koje nudi Najmodavac a koji su dodatno ugovoreni. Vozilo koje je predmet najma izdaje se sa jednim ključem, i/ili daljinskim i sledećom dokumetacijom:

   • Važeća saobracajna dozvola
   • Polisa autoodgovornosti za stetu
   • Evropski zapisnik

   Dodatno, ukoliko je potrebno da se vozilom prelazi granica Republike Srbije, neophodno je da Najmoprimac o tome obavesti Najmodavca pre zaključenja ugovora o najmu, kako bi Najmodavac mogao da obezbedi i važeći Zeleni karton za vozilo. Najmodavac naplaćuje naknadu za prelazak granice prema trenutno važećem cenovniku.

   Ključ i/ili daljinski, registarske tablice kao i sva prateća dokumentacija za vozilo, se moraju uredno čuvati tokom perioda najma, te ih je pri povraćaju vozila potrebno vratiti u stanju u kome su preuzete. Ukoliko tokom najma, Najmoprimac svojom nemarnošću ošteti, uništi ili izgubi ključ, daljinski i/ili prateću dokumentaciju vozila i/ili tablice vozila, u obavezi je da iste nadoknadi Najmodavcu prema trenutno važećem cenovniku.

   Vozilo koje je predmet najma isporučuje se Najmoprimcu sa punim rezervoarom goriva, a Najmoprimac je u obavezi da vozilo vrati sa punim rezervoarom. Gorivo potrošeno tokom rentiranja plaća Najmoprimac. U slučaju da, pri povraćaju vozila od strane Najmoprimca, rezervoar nije pun, Najmodavac će Najmoprimcu naplatiti razliku do punog rezervoara prema unapred definisanoj ceni po litru goriva, uvećanu za naknadu za dopunu goriva prema trenutno važećem cenovniku.

   Korisnik može unapred platiti pun rezervoar goriva (opcija kupovine punog rezervoara goriva). U tom slučaju Najmoprimac placa iznos punog rezervoara goriva po ceni po litru goriva koja je jednaka trenutnoj tržišnoj ceni goriva u trenutku plaćanja, uvećan za naknadu za dopunu goriva prema trenutno važećem cenovniku. U slučaju kupovine punog rezervoara goriva unapred preporučeno je vratiti vozilo sa što praznijim rezervoarom. Za neiskorišćeno gorivo ne vrši se povrćaj novca. 

   Najmoprimac može unapred zatražiti diesel vozilo. U zavisnosti od raspoloživosti Najmodavac će izaći u susret zahtevu Najmoprimca. 

    4. CENE I DODATNI TROŠKOVI

    ‍Cena najma vozila koja je navedena na prvoj strani Ugovora o najmu obračunava se na osnovu: 

    • Početnog i krajnjeg datuma i vremena
    • Mesta iznajmljivanja
    • Ukupnog vremena trajanja najma
    • Cene po danu najma za broj kilometara i kategoriju vozila koje je navedeno u Ugovoru o najmu
    • Odabrane dodatne opreme
    • Odabranog paketa osiguranja

    Cena najma vozila po danu uključuje PDV, BASIC PROTECT paket osiguranja i predstavljenu kilometražu, ukoliko akcijskom cenom nije drugačije naglašeno. Trenutno važeći cenovnik najma možete pogledati klikom na link na kraju ovog teksta.

    Minimalni period zakupa je 24h i 200 km, koliko će Najmoprimcu biti naplaćeno bez obzira na kraće vreme ili manji broj pređenih kilometara. Prekoračenje korišćenja vozila do 59 minuta se ne naplaćuje dodatno. Nakon 60 min zaračunava se dodatni dan najma.

    Depozit je obavezan prilikom preuzimanja, a visina depozita zavisi od odabrane kategorije vozila. Minimalni iznos depozita je 200 EUR, a tačnu informaciju o visini depozita možete pogledati trenutno važećem cenovniku.

    Depozit se može ostaviti u gotovini ili rezervacijom sredstava na platnoj kartici Najmoprimca, pri rezervaciji ili preuzimanju vozila. Najmodavac zadržava pravo da Zakupcu poveća depozit odnosno da Zakupcu ne izda vozilo u određenim situacijama u kojima proceni da za takav čin ima osnova.

    Najmodavac može, iz visine depozita, ili dodatno ako visina depozita ne bude dovoljna, naplatiti različite troškove i naknade koji proisteknu iz najma vozila i/ili usled načina korišćenja vozila. Cene  ovih troškova i naknada mozete pogledati u trenutno važećem cenovniku, a one obuhvataju, bez ograničenja: 

    • Administrativne naknade za obradu kazni ili putarina (naplaćuju se dodatno na iznose kazni i/ili putarina na koje se odnose)
    • Naknade za čišćenje vozila – naknada za regularno čišćenje i naknada za posebno čišćenje (u slučaju da vozilo prilikom vraćanja iz najma zahteva posebne procedure čišćenja (npr. uklanjanje mirisa, dlaka životinja, prosipanja tečnosti))
    • Naknada za štete koje nisu pokrivene autoosiguranjem: štete na donjem postroju vozila i na enterijeru vozila. 
    • Naknade za izgubljene ili ukradene ključeve, izgubljenu ili ukradenu dokumentaciju vozila i/ili izgubljene ili ukradene tablice.
    • Usluga dopune goriva i dr.
    • Naknada za vraćanja vozila u poslovnicu drugačiju od one iz koje je vozilo preuzeto
    • Naknada za vraćanje van radnog vremena
    • Troškovi dodatnih kilometara (van ugovorom određenih kilometara) i dr. naknade

    U sklopu iznajmljivanja vozila, moguće je iznajmiti i dodatnu opremu i usluge (lanci za sneg, sedište za bebe i decu, GPS, WiFi internet, električni trotinet, dodatni vozač i drugo) i takva oprema i usluge se dodatno naplaćuju prema trenutno važećem cenovniku.

    Dogovrenu cenu najma za ugovoreni period, koja uključuje dnevnu naknadu iznajmljivanja Vozila i dodataka tokom perioda najma, kao i sve dodatne usluge ugovorene i poznate do trenutka plaćanja, Najmoprimac plaća unapred putem platne kartice na web stranici Najmodavca, putem profakture ili lično u nekoj od poslovnica Najmodavca (odabranim načinom plaćanja) po prodajnom kursu NBS na dan uplate. Iznos plaćanja unapred se navodi u konačnom računu i oduzima se od eventualnog ukupnog iznosa koji se plaća pri povratku vozila (dodatne naknade i troskovi koji su proistekli iz promene nekog od parametara najma vozila i/ili usled načina korišćenja vozila).

     5. IZMENA ILI OTKAZ REZERVACIJE

     Rezervacija se može menjati najkasnije do 48 sati pre početka najma. Promena je moguća i smatra se izvršenom samo ukoliko Najmoprimac dobije pismenu saglasnost o promeni od Najmodavca.

     Rezervacija se može otkazati najmanje 72 sata pre početka najma putem elektronske pošte, web stranice ili u pisanom obliku i mora biti poslata na mail promena@fastrentacar.rs. Rezervacija se smatra otkazanom samo ukoliko Najmoprimac dobije pismeno obaveštenje o otkazu od Najmodavca (email).

     Rezervacije izvršene kao rezultat posebnih promocija i akcijskih ponuda Najmodavca, a za koje je bilo neophodno izvrsiti plaćanje u celosti unapred, ne mogu se menjati pre, kao ni tokom perioda najma, niti je moguće izvrsiti promenu vozila za takve rezervacije. 

      6. PREUZIMANJE VOZILA

      Najmodavac se obavezuje da će obezbediti vozilo u dogovoreno vreme, a Najmoprimac se obavezuje da u dogovoreno vreme preuzme vozilo na tačno dogovorenom mestu preuzimanja. 

      Ako Najmodavac ne može obezbediti vozilo u dogovoreno vreme odnosno u vreme koje predstavlja toleranciju za dostavu (59 minuta od dogovorenog vremena dostave), Najmoprimac ima pravo na smanjenje zakupnine u skladu sa kašnjenjem ili, ako je kašnjenje za njega od posebnog značaja, a Najmodavac mu nije ponudio drugo vozilo, Najmoprimac ima pravo da otkaže ugovor o najmu. Medjutim, Najmodavac se oslobađa odgovornosti za nadoknadu štete nastale smanjenjem zakupnine ili otkazom ugovora ako može da dokaže da je do kašnjenja došlo zbog okolnosti koje su van njegove kontrole za koje se nije moglo razumno očekivati da ih je mogao predvideti kada je ugovor sklopio i čije posledice nije mogao razumno da izbegne/prevaziđe.

      Preuzimanje vozila moguće je bez naknade u poslovnicama Najmodavca, kao i na Aerodromu Nikola Tesla. Svako drugo mesto preuzimanja, kao i dostava vozila na zeljenu adresu Najmoprimca naplaćuju se dodatno prema trenutno važećem cenovniku.

      Preuzimanje vozila tokom radnog vremena poslovnica se ne naplaćuje. Preuzimanje odnosno vraćanje automobila je moguće od 07.00h do 22.00h takođe bez naknade, a svako preuzimanje odnosno vraćanje automobila van ovog vremena doplaćuje se se prema trenutno važećem cenovniku. 

      Ako se Najmoprimac odluči da preuzme vozilo na nekom drugom mestu različitom od onog navedenog u ugovoru/rezervaciji o najmu, naplaćuje se dodatna naknada za najam u jednom smeru prema trenutno važećem cenovniku. 

       7. TERITORIJALNA POKRIVENOST

       Iznajmljena vozila se mogu neometano i bez dodatne dokumentacije koristiti na teritoriji Republike Srbije. Ukoliko Najmoprimac planira da iznajmljenim vozilom napusti granice Republike Srbije, u obavezi je da to naglasi Najmodavcu prilikom rezervacije vozila. U slučaju da planira napuštanje Srbije, Najmoprimac je u obavezi da plati jednokratnu naknadu za napuštanje zemlje, prema trenutno važećem cenovniku. 

       Za korišćenje iznajmljenog vozila u inostranstvu, neophodno je Ovlašćenje koje izdaje Najmodavac. Ako se vozilo izveze iz Srbije bez dozvole Najmodavca i bez potrebnog Ovlašćenja, cena najma se preračunava prema važećem inostranom cenovniku i dodatno se naplaćuje naknada za neovlašćeno napuštanje zemlje čiji se iznos može videti u trenutno vazećem cenovniku. Najmoprimac je svestan da pravo na raspolaganje vozilom prema ugovoru o najmu odmah prestaje ako pokuša da izveze automobil van granica Srbije bez pismene dozvole Najmodavca. To dalje znači da policija/carina ili drugi koji deluju u interesu Najmodavca imaju pravo da raspolažu i zadrže vozilo. Najmoprimac je odgovoran za sve troškove koje Najmodavac može pretrpeti ako Najmoprimac i/ili vozač i/ili dodatni vozač ilegalno odvezu vozilo izvan Srbije, u dozvoljene zemlje koje Najmodavac nije odobrio u pisanoj formi, kao i u nedozvoljene teritorije. 

       Najmodavac zadržava pravo da, odmah po saznanju da je Najmoprimac bez njegove dozvole i ovlašćenja izvezao vozilo van granica Srbije, prijavi krađu takvog vozila nadležnim organima, i/ili da vozilo onesposobi za dalju vožnju (daljinskim gašenjem putem GPS-a).

       Najmoprimac se obavezuje da će poštovati sve zakone i propise o drumskom saobraćaju zemlje u kojoj koristi iznajmljeno vozilo.

       Nedozvoljene teritorije i države za sve kategorije vozila su:

       • Kosovo i Metohija
       • Turska, Rusija i sve bivše republike SSSR 
       • ostrva i ostrvske države (osim sa posebnim odobrenjem Najmodavca)

       Ukoliko Najmoprimac dobije odobrenje za korišćenje iznajmljenog vozila na ostrvu i/ili nekoj ostrvskoj držzavi, i ukoliko želi sa iznajmljenim vozilom ići na ostrva koristeći trajekt u obavezi je da o tome obavesti Najmodavca prilikom potpisivanja ugovora o najmu. U tom slučaju Najmoprimac je u obavezi da plati dodatnu naknadu za trajekt prema trenutno važećem cenovniku. U slučaju da Najmoprimac ne plati dodatnu naknadu za trajekt, a vozilo se ošteti ili ima mehanički kvar na području ostrva, sva dodatna pokrića koje je dokupio neće biti važeća i Najmoprimac će snositi celokupan iznos nastale štete i svih ostalih troškova u vezi sa tim.

        8. KORIŠĆENJE VOZILA

        Tokom perioda korišćenja iznajmljenog vozila, Najmodavac i/ili svi vozači i/ili dodatni vozači moraju postovati neke obaveze i zabrane Najmodavca.

        Izričito je zabranjeno:

        • Koristiti iznajmljeno vozilo pod uticajem alkohola i/ili droga odnosno drugih narkotičnih supstanci te lekova koji utiču na mogućnost upravljanja vozilom
        • Koristiti iznajmljeno vozilo za izvršenje krivičnog dela ili drugu nezakonitu aktivnost odnosno svrhu
        • Koristiti iznajmljeno vozilo bez neophonde pažnje i opreza odnosno prekoračiti brzinu, voziti pogresnim pravcem
        • Dozvoliti bilo kome da upravlja vozilom sem lica naznačenih u ugovoru
        • Postavljati sopstvenu opremu na spoljasnjosti vozila koja ga moze ostetiti (nalepnice, nosaci, signalizacije)
        • Iznajmljeno vozilo dati u podnajam nekom trećem licu
        • Prodati, staviti hipoteku ili zalogu nad iznajmljenim vozilom, i/ili ga ostaviti kao garanciju
        • Koristiti iznajmljeno vozilo za prevoz robe i putnika uz nadoknadu
        • Vršiti bilo kakve elektro i/ili mehaničarske radove i promene na vozilu, delovima vozila, sklopovima i uređajima, ili to dozvoliti bilo kome drugom, bez prethodnog pisanog odobrenja Najmodavca
        • Prevoziti iznajmljenim vozilom bilo kakve opasne, toksične, zapaljive, radioaktivne, štetne, opasne ili materijale koji krše zakonske propise 
        • Korisiti iznajmljeno vozilo za prevoz broja lica koji je veći od onog navedenog u registracionoj potvrdi vozila, 
        • Preopteretiti iznajmljeno vozilo robom čija težina, količina i/ili zapremina prelaze one dozvoljene u saobraćajnoj dozvoli 
        • Korisiti iznajmljeno vozilo van puteva predviđenih za redovan saobraćaj (plaže, neprohodni putevi, šumski putevi, planine), na trkačkim stazama, za trkanje, šlepanje, testiranje pouzdanosti ili brzine, za obuke nekoga da vozi, na auto-moto skupovima, takmičenjima, prezentacijama 
        • Korisiti iznajmljeno vozilo za prevoz živih životinja, izuzev kućnih ljubimaca u odgovarajućim transportnim boksevima za životinje i samo i isključivo ako je to prilikom rezervacije naglašeno Najmodavcu (jer u tom slučaju Najmodavac ne može izdati takvo vozilo novom klijentu koji naglasi da pati od alergija na kućne ljubimce). Troškove neophodnog čišćenja snosi Najmoprimac (vanredni troškovi čišćenja prema trenutno važećem cenovniku)
        • Pušenje u iznajmljenim vozilima, a ukoliko Najmoprimac prekrši ovu zabranu, u obavezi je da plati naknadu za prekršaj zabrane pušenja prema trenutno važećem cenovniku
        • Korišćenje iznajmljenog vozila kada je uključeno bilo koje upozoravajuće svetlo ili kada je prikazana poruka o odlasku na obavezan servis, sem u slučaju kada nije bezbedno zaustaviti se. U tom slucaju Najmoprimac je u obavezi da kontaktira Najmodavca odmah po nastupanju takve okolnosti.

        Tokom perioda korišćenja vozila, Najmodavac se obavezuje:

        • Da će iznajmjeno vozilo uredno održavati i čuvati tokom perioda korišćenja
        • Da će snositi troskove utrošenog goriva
        • Da će snositi troškove tečnosti za brisače
        • Da će poštovati saobraćajne i drumske propise republike Srbije, i kao i svake zemlje u kojoj upravlja iznajmljenim vozilom
        • Da će platiti sve kazne i saobraćajne prekršaje koji su nastali zbog nepropisnog korišćenja vozila, uključujući i kazne za nepropisno parkiranje nastale u toku trajanja ugovora o najmu. 

        Bilo kakvo drugo nezakonito ili opasno ponašanje tokom korišćenja vozila a koje nije ovde izričito navedeno, tretiraće se kao kršenje ugovora i u obimu kojim je Najmodavcu to dozvoljeno zakonom, Najmoprimac ce izgubiti sve prednosti vezane za pokrića štete, učešća u šteti, ličnog osiguranja od nezgode i osiguranje od odgovornosti treće strane. 

        Najmodavac, odmah po saznanju da je nastupila bilo koja navedena nedozvoljena okolnost tokom perioda najma vozila, i/ili bilo kakvo drugo nezakonito ili opasno ponašanje, ima pravo da raskine ugovor o najmu i zahteva momentalni povraćaj vozila. Ukoliko Najmoprimac to ne učini odmah po zahtevu Najmodavca, Najmodavac ima pravo da pusti krivičnu prijavu za licem i potragu za vozilom u nadležnom Sekretarijatu unutrašnjih poslova i pokrene sudski proces protiv Najmoprimca radi naplate svojih potraživanja po ugovoru o najmu.

         9. ŠTETA, GUBITAK ILI KRAĐA

         Najmoprimac je odgovoran da dobro održava vozilo i mora osigurati da se ono održava u funkcionalnom stanju tokom najma. Najmoprimac je u obavezi da zaključa vozilo kada ga ne koristi ili kada sipa gorivo kao i da koristi bilo koji sigurnosni uređaj koji je postavljen ili isporučen sa vozilom, kako bi sprecio mogućnost nastanka stetnog dogadjaja.

         Ulje, rashladna tečnost i pritisak u gumama moraju da prate preporuke navedene u uputstvu za upotrebu. U vozilo se može sipati SAMO odgovarajuće gorivo za to vozilo. U slučaju da se iz bilo kog razloga u vozilo sipa neodgovarajuće gorivo, sva šteta na vozilu nastala po tom osnovu, uvećana za troskove gubitka upotrebne vrednosti tokom perioda popravke takvog vozila, biće naplaćena Najmoprimcu. Takođe, Najmodavac ima pravo da naplati Najmoprimcu sve ostale troškove koji se mogu pripisati greškama u rukovanju. 

         Najmodavac strogo poštuje servisne intervale proizvođača vozila. Nepoštovanje istih prouzrokuje gubitak garancije na vozilu. Ako se vozilo za duži najam koristi za kilometražu veću od 5000 kilometra, Najmoprimac ima obavezu da vozilo tokom najma odveze na propisani servisni pregled samo u servis koji odredi Najmodavac kako bi mogao da se unese pečat u servisnu knjigu. Troškove servisnog pregleda snosi Najmodavac. Najmoprimcu nije dozvoljeno da vozilo odveze na servisni pregled u servis po svom izboru. 

         Najmoprimac je dužan da odmah i bez odlaganja obavesti poslovnicu izjamljivanja da na komandnom displeju ili bord kompjuteru u iznajmljenom vozilu svetli BILO KOJA upozoravajuća lampica, radi intervencije na vozilu. Najmodavac će, nakon takvog obaveštenja, obavestiti Najmoprimca o merama koje treba preduzeti. Ukoliko se Najmoprimac ogluši na ovo upozorenje i ne javi se u poslovnicu iznajmljivanja vozila, snosiće pun iznos troskova zbog gubitka garancije proizvođača izjamljenog vozila i obavezuje se da će Najmodavcu nadoknaditi svu i svaku štetu koja bi iz toga proizašla, a čiju visinu utvrđuje Najmodavac. 

         U slučaju saobraćajne nesreće/štete Najmoprimac bez odlaganja mora prijaviti štetni dogadjaj policiji i o tome obavestiti Najmodavca. Ukoliko dođe do saobraćajne nesreće, Najmoprimac je u obavezi da ne prizna odgovornost bilo kojoj trećoj strani (ako prihvati odgovornost, biće otežano Najmodavcu da povrati troškove i nadoknadi učešće Najmoprimcu). Ako je moguće, Najmodavac je u obavezi da zabeleži imena i adrese svih umešanih, uključujući svedoke i putnike, zatim da popuni evropski obrazac izveštaja o nesrećama i vrati ga Najmodavcu a ukoliko vozilo nije bezbedno za vožnju, u obavezi je da ga učini što je moguće bezbednijim te da pozove Najmodavca da organizuju povratak.  Dužnost je Najmoprimca da u slučaju saobraćajne nesreće, štete, krađe vozila ili ključeva i u slučaju oštećenja na vozilu od strane poznate i/ili nepoznate osobe na mestu nastanka krađe/oštećenja pozove policiju i sačini policijski zapisnik. U slučaju nepostojanja policijskog zapisnika, Najmoprimac je odgovoran Najmodavcu za svaku nastalu štetu u punom iznosu uvećanu za troskove gubitka upotrebne vrednosti tokom perioda nekorišćenja takvog vozila. U slučaju krađe iznajmljenog vozila, uz policijski zapisnik neophodno je da se ključevi vozila, saobraćajna dozvola i polisa osiguranja nalaze kod Najmoprimca. Ukoliko to nije slučaj, Najmoprimac je dužan da nadoknadi Najmodavcu celokupnu trenutnu tržišnu vrednost ukradenog vozila.

         U slučaju nezgode ili remećenja radnog stanja Vozila usled tehničkih nedostataka koji sprečavaju Najmoprimca da nastavi putovanje i/ili ga primoravaju da zaustavi vozilo da bi sprečio kvar, Najmoprimac je dužan da odmah o tome obavesti poslovnicu iznajmljivanja koja ce ga dalje uputiti u proceduru rešavanja nastale situacije. Sva vozila Najmodavca imaju 24h pomoć na putu AMSS članstvo za Srbiju i Evropu.

         Iznajmljeno vozilo Najmoprimac uzima sa osnovnim pokrićem od štetnog događaja (BASIC PROTECT paket osiguranja) sto je naznačeno na ugovoru o najmu. Takođe Najmoprimac može kupiti dodatno pokriće za smanjenje učešća u šteti odvojeno (MEDIUM PROTECT i TOTAL PROTECT paketi osiguranja) kao i PAI osiguranje putnika. Više o osiguranju pročitajte u odeljku 11.

          10. KAZNE I TROŠKOVI NASTALI TIM PUTEM

          Svi saobraćajni prekršaji nastali u toku najma su isključiva odgovornost Najmoprimca a sve kazne i troškovi nastalim po tom osnovu će mu biti naplaćeni u celosti uz uvećanje za manipulativne troškove Najmodavca odnosno administrativne takse za obradu komunalnih I saobraćajnih prekršaja prema trenutno važećem cenovniku.  Novčane kazne i naknade mogu uključivati:

          • Sve parking kazne i troškove
          • Troškove putarine 
          • Troškove šlepa
          • Saobraćajne kazne i naknade
          • Kazne za prekoračenje brzine
          • i bilo koje druge troškove i kazne 

          Potpisivanjem ugovora o najmu Najmoprimac daje saglasnost Najmodavcu da naplati sredstva sa Najmoprimčeve platne kartice u slučaju da je kod Najmodavca poslata novčana kazna ili tužba jer Najmoprimac nije platio naknadu ili poštovao zakon. Iznos koji će biti naplaćen jednak je iznosu novčane kazne ili troška uvećanog za iznos administrativne takse za obradu komunalnih i saobraćajnih prekršaja prema trenutno važećem cenovniku. 

          Ukoliko naplata sa kreditne kartice nije opcija, Najmodavac će najpre kontaktirati Najmoprimca i obavestiti ga da je za njega pristigla novčana kazna ili tužba, i zahtevaće od Najmoprimca da istu bez odlaganja plati. U slučaju da Najmoprimac ne plati kaznu nakon obaveštenja, Najmodavac će novčanu kaznu i svu ostalu prateću dokumentaciju o najmu vozila proslediti nadležnim organima ili privatnom preduzeću koje je izdalo novčanu kaznu ili naknadu te na taj način preneti potraživanja za novčanu kaznu na Najmoprimca. U ovom slučaju Najmodavac ce Najmoprimcu naplatiti samo iznos administrativne takse za obradu komunalnih i saobraćajnih prekršaja prema trenutno važećem cenovniku. 

          U slučajevima kada nije moguće proslediti podatke Najmoprimca, Najmodavac ce platiti novčanu kaznu ili naknadu u ime Najmoprimca, a zatim će Najmoprimcu prefakturisati novčanu kaznu ili naknadu, uvećanu za trošak administrativne takse za obradu komunalnih i saobraćajnih prekršaja.

           11. OSIGURANJE

           Najmodavac je definisao tri paketa osiguranja koje nudi svojim klijentima – BASIC PROTECT, MEDIUM PROTECT i TOTAL PROTECT. Paket osiguranja BASIC PROTECT je ukljucen u cenu najma, dok se ostala dva paketa mogu dokupiti pod određenim uslovima. Cene paketa osiguranja sa iznosima učešća mozete pogledati u trenutno važećem cenovniku osiguranja. 

           BASIC PROTECT paket osiguranja (tokom celokupnog perioda najma)

           Obuhvata:

           • CDW osiguranje od štetnog dogadjaja sa učešćem u šteti koje je uključeno u cenu najma pri svakom zakupu vozila. Pokriva 80% štete u slučaju saobraćajne nezgode, a minimalan iznos učešća zavisi od kategorije vozila i krece se u rasponu od 300eur do 1.500eur.  U slučaju da troškovi popravke vozila prelaze iznos učešća, Najmoprimac snosi troškove u visini od 20% ukupne popravke (štete) vozila.

           Ne obuhvata, ali se može dodatno dokupiti

           • TP osiguranje rizika krađe sa učešćem u šteti koje kupovinom pokriva 80% štete u slučaju krađe vozila, a preostalih 20% ukupne vrednosti vozila pada na teret Najmoprimca.
           • PAI osiguranje putnikaNajmoprimac može dodatno uplatiti osiguranje vozača i putnika do broja registrovanih mesta u vozilu za invalidnost/smrt nastalu udesom vozila, ugovaranjem i plaćanjem osiguranja putnika za odgovarajuću kategoriju vozila, a prema trenutno vazecem cenovniku osiguranja.  Vozač i putnici do broja registrovanih mesta u vozilu su osigurani za slučaj smrti i/ili inivaliditeta na iznose utvrđene zakonom i polisom osiguranja Osiguravajućeg društva.
           • WUG – plaćanjem ove naknade ugovara se otkup učešća u šteti za uništenje/oštećenje guma, naplatka ili poklopca naplatka, uništenje/oštećenje donjeg postroja vozila i stakala vozila. WUG pokriće ne isključuje obvezu kontaktiranja policije i Najmodavca kod oštećenja vozila.

           MEDIUM PROTECT paket osiguranja 

           Obuhvata:

           • CDW osiguranje od stetnog događaja sa učešćem u šteti koje kupovinom ovog paketa pokriva 90% štete u slučaju saobraćajne nezgode, a minimalan iznos učešća zavisi od kategorije vozila i krece se u rasponu od 300eur do 1.500eur.  U slucaju da troskovi popravke vozila prelaze iznos učešća, Najmoprimac snosi troškove u visini od 10% ukupne popravke (štete) vozila.
           • TP osiguranje rizika krađe sa učešćem u šteti koje kupovinom ovog paketa pokriva 90% štete u slucaju krađe vozila, a preostalih 10% ukupne vrednosti vozila pada na teret Najmoprimca.
           • PAI osiguranje putnika – u ovom paketu osiguranja vozač i putnici do broja registrovanih mesta u vozilu su osigurani za slučaj smrti i / ili inivaliditeta na iznose utvrđene zakonom i polisom osiguranja Osiguravajućeg društva.

           Ne obuhvata, ali se može dodatno dokupiti

           • WUG – plaćanjem ove naknade ugovara se otkup učešća u šteti za uništenje/oštećenje guma, naplatka ili poklopca naplatka, uništenje/oštećenje donjeg postroja vozila i stakala vozila. WUG pokriće ne isključuje obvezu kontaktiranja policije i Najmodavca kod oštećenja vozila.

           TOTAL PROTECT paket osiguranja 

           Obuhvata:

           • CDW osiguranje od štetnog događaja bez učešća u šteti koje kupovinom ovog paketa pokriva 100% štete u slučaju saobraćajne nezgode
           • TP osiguranje rizika krađe bez učešća u šteti koje kupovinom ovog paketa pokriva 100% štete u slučaju krađe vozila
           • PAI osiguranje putnika – u ovom paketu osiguranja vozač i putnici do broja registrovanih mesta u vozilu su osigurani za slučaj smrti i / ili inivaliditeta na iznose utvrđene zakonom i polisom osiguranja Osiguravajućeg društva.

           Ne obuhvata, ali se može dodatno dokupiti

           • WUG – plaćanjem ove naknade ugovara se otkup učešća u šteti za uništenje/oštećenje guma, naplatka ili poklopca naplatka, uništenje/oštećenje donjeg postroja vozila i stakala vozila. WUG pokriće ne isključuje obvezu kontaktiranja policije i Najmodavca kod oštećenja vozila.

           Važne napomene za osiguranje vozila:

           • Najmodavac ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koji događaj koji se može desiti za vreme trajanja zakupa
           • Nijednim paketom osiguranja nije pokrivena šteta učinjenu na enterijeru vozila, felnama i gumama, donjem postroju vozila i staklima, nastala pri nemarnom i nepravilnom korišćenju vozila
           • Nijednim paketom osiguranja nije pokriven kvar koji može nastati sipanjem neodgovarajuće vrste goriva u automobil. U slučaju da nastane takav događaj, Najmoprimac snosi celokupan iznos štete nastale tim događajem
           • Nijednim paketom osiguranja nije pokrivena svaka šteta nastala nemarom u kom slučaju svi troškovi popravke padaju na teret Najmoprimca.
           • Da bi osiguranje prihvatilo bilo kakav štetni događaj osiguran bilo kojim od kupljenih paketa osiguranja od Najmodavca, obavezan je izveštaj policijskih organa o štetnom događaju. U slučaju da Najmoprimac ne može iz bilo kog razloga da prilozi potrebne dokaze i dokumentaciju, osiguranje ne prihvata likvidaciju štete, i ona pada u celosti na teret Najmoprimca.
           • Da bi pokriće rizika krađe bilo validno u bilo kom od paketa, Najmoprimac je u obavezi da: (a) Obezbedi potpisanu kopiju prijave krađe od policiskih organa Srbije odnosno policiskog organa zemlje u kojoj se krađa dogodila i to, pod uslovom da Najmoprimac ima pismeno ovlašćenje Najmodavca za upravljanje vozilom u zemlji gde se krađa dogodila; (b) Kod sebe ima ključ iznajmljenog vozila; (c) Kod sebe ima saobraćajnu dozvolu iznajmljenog vozila i polisu osiguranja. U slučaju da Najmoprimac nije u mogućnosti da pruži dokaze da je vozilo ukradeno bez njegovog znanja, odnosno ne dostavi minimalno gore navedene dokaze, osiguravajuća kuća ne prihvata štetu i kompletna šteta pada na teret Najmoprimca.
           • Nijedan od paketa osiguranja Najmodavca ne pokriva štetu i/ili nestanak ličnih predmeta i prtljaga Najmoprimca i/ili ostalih putnika u vozilu.
           • U slučaju da se u policijskom zapisniku ne može jasno videti ko je odgovoran za štetni događaj, a nijedna strana ne preuzima odgovornost, već se spor rešava sudskim putem, obaveza Najmoprimca je da snosi sve troškove popravke do okončanja spora. U slučaju da se sudski spor završi u korist Najmoprimca, celokupni iznos će mu biti refundiran. Ako se sudski spor okonča u korist trećeg lica, svi troškovi poparavke vozila kao i svi sudski troškovi spora padaju na teret Najmoprimca.
           • Ako Najmoprimac nije ispoštovao procedure i obavestio policiju da izađe na uviđaj po štetnom događaju, celokupni teret popravke pada na Najmoprimca nevezano za paket osiguranja koji koristi, jer nijedna osiguravajuća kuća ne isplaćuje štetu bez policijskog zapisnika
           • Nijednim paketom osiguranja nisu pokriveni troškovi za izgubljen, ukraden ili oštećen ključ vozila, kao ni troškovi za izgubljene, ukradene ili oštećene dokumente vozila
           • Nijednim paketom osiguranja nisu pokriveni troškovi gubitka opreme (rezervnog točka, seta za popravku guma i pripadajućeg alata, rolo /police gepeka) i fascikle s dokumentacijom vozila i uputstvima za korisnike.
           • Svi benefiti po bilo kom od paketa osiguranja automatski prestaju da važe ukoliko je Najmoprimac prilikom štetnog događaja bio pod dejstvom alkohola ili drugih opijata bez obzira da li je Najmoprimac kriv za štetni dogadjaj ili ne. U tom slučaju Najmoprimac snosi celokupan iznos štete.
           • Nijednim paketom osiguranja nisu pokriveni troškovi za štete prouzrokovane od strane osobe koja u ugovoru o najmu nije navedena kao glavni ili dodatni vozač. U tom slučaju, Najmoprimac snosi celokupan iznos štete.
           • Ukoliko korisnik nema kupljen dodatni paket pokrića, uz naplatu štete, naplaćuje se dodatna administrativna naknada za obradu štete prema trenutno važećem cenovniku. 
           • Ukoliko korisnik ima kupljen dodatni paket pokrića, biće naplaćena samo administrativna naknada za obradu štete prema trenutno važećem cenovniku. 

            12. IZMENE ROKOVA TOKOM NAJMA

             U slučaju da Najmoprimac želi da produži period najma koji je naznačen u Ugovoru o najmu, u obavezi je da obavesti Najmodavca o tome najmanje 72 sata pre datuma koji je naveden kao rok isteka najma. 

             U slučaju da se period najma produžava najvise jos 1 dan, Najmoprimac će dobiti pismenu potvrdu o produžetku perioda najma na email. 

             Ukoliko je produženje perioda najma duze od 1 dana, može biti neophodno da se Najmoprimac pojavi u poslovnici iznajmljivanja kako bi potpisao novi ugovor o najmu ili dopunu postojećeg i eventualno promenio vozilo, ako za tim ima potrebe.

             Najmodavac zadržava pravo da ne prihvati zahtev za produženje perioda najma, ako smatra da u određenim situacijama za takav čin ima osnova.

              13. VRAĆANJE VOZILA

              Po isteku perioda najma, Najmoprimac mora vratiti vozilo na mesto gde je preuzeto ili na mesto koje je posebno dogovoreno. Osim ako nije dogovoreno drugačije sa Najmodavcem, vozilo se ne može vratiti van radnog vremena. 

              Ako se Najmoprimac odluči da vrati vozilo na nekom drugom mestu različitom od onog navedenog u ugovoru/rezervaciji o najmu, naplaćuje se dodatna naknada za najam u jednom smeru prema trenutno važećem cenovniku. 

              Ukoliko je dogovoreno vraćanje vozila van poslovnice i van radnog vremena, Najmoprimac će dobiti uputstva od Najmodavca na koji način će osigurati da vozilo bude bezbedno do trenutka dok ga ne preuzme predstavnik Najmodavca. U ovom slučaju Najmoprimac ostaje odgovoran za vozilo i bilo koji dodatak u njemu, sve dok ga predstavnik Najmodavca ne preuzme i ne pregleda. 

              Ukoliko je dogovoreno vraćanje vozila van poslovnice i van radnog vremena i ukoliko Najmodavac ne može da locira vozilo i ključeve u roku 24 sata, vozilo će se tretirati kao ukradeno sto će biti prijavljeno nadležnim organima.

              Najmodavac nudi uslugu iznajmljivanje vozila u jednom smeru sa vraćanjem na lokaciju van Republike Srbije tzv. međunarodni najmovi u jednom smeru i ova usluga se odobrava na zahtev.  Za svaku pojedinu lokaciju naplaćuje se dodatna naknada. Za dodatne informacije potrebno je kontaktirati poslovnice Najmodavca. 

              Prilikom vraćanja vozila, vozilo mora biti ostavljeno u istom stanju kao i prilikom preuzimanja, osim normalnog habanja. U slučaju razlika u stanju Vozila opisanom pri preuzimanju i identifikovanom pri povratku, Najmoprimac plaća definisan iznos ukoliko je izazvao štetu.  U zavisnosti od pretrpljene štete i tipa zaštite na koju se Najmoprimac pretplatio, može, ali mu ne mora biti naplaćen pun ili delimičan iznos troškova popravke. 

              Najmodavac i Najmoprimac će, ako je moguće, zajednički pregledati vozilo kako bi procenili njegovo stanje. Preporučuje se da Najmoprimac bude prisutan u trenutku pregleda vozila kako bi se izbegli neočekivani troškovi.

              Ukoliko Najmoprimac nije prisutan tokom pregleda vozilo će biti pregledano u njegovom odsustvu, o čemu će biti sačinjen zapisnik. Troškovi štete koji se nađu takvim pregledom naplatiće se Najmoprimcu putem platne kartice za utvrđeni iznos. Potpisom ugovora o najmu, Najmoprimac daje dozvolu Najmodavcu da naplati trošak štete ukoliko je neophodno. Sredstva će se naplatiti automatski sa platne kartice Najmoprimca. 

              Ukoliko je plaćanje izvršeno drugačije i Najmoprimac nije ostavio podatke kreditne kartice, Najmodavac će mu za iznos utvrđene štete dostaviti račun, a u slučaju da Najmoprimac ne plati potraživanje po tom računu, Najmodavac ima parvo da takve troškove naplati pravnim putem.

               14. UPOTREBA LIČNIH PODATAKA

               Najmodavac na ovaj način obaveštava Najmoprimce o obradi njihovih ličnih podataka. 

               Najmodavac obrađuje lične podatke Najmoprimaca samo u zakonske svrhe, u onoj meri koja je neophodna za ispunjavanje obaveza Najmodavca, određenih tekućim propisima, ugovornim obavezama, i kako bi mogao da pruži usluge Najmoprimcima. Najmodavac koristi lične podatke za sprovođenje poslovnih aktivnosti, na način i u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. 

               Najmodavac koristi (ili procesuira) lične informacije i podatke o Najmoprimcima i/ili bilo kojim dodatnim vozačima kako bi:

               • pružio uslugu zakupa za Najmoprimce
               • izvršio odgovarajuće provere identiteta, vozačke dozvole i provere kreditnih kartica,
               • s vremena na vreme, obaveštavao Najmoprimce o sličnoj robi i uslugama za koje smatra da će Najmoprimcima biti od koristi, u onoj meri u kojoj mu zakon to dozvoljava (reklamne svrhe, newsletter). Najmoprimac može odustati od prijema takvih informacija u bilo kom trenutku tako što će kontaktirati Najmodavca i o tome ga obavestiti ili to može učiniti klikom na dugme za odjavu u e-pošti koju prima od Najmodavca u reklamne svrhe.

               Za otkrivanje i sprečavanje kriminala, Najmodavac u vozilu može koristiti elektronske uređaje za praćenje stanja, performansi i rada vozila i praćenje kretanja vozila. Ove informacije se mogu koristiti tokom perioda najma i u bilo koje vreme nakon toga (ako je bitno i ako je to dozvoljeno zakonom). U vozilima ne postoji snimanje audio i/ili video snimaka.

               Potpisivanjem ugovora o najmu, Najmoprimac daje izričitu saglasnost na korišćenje svojih ličnih podataka u onoj meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom. 

               Potencijalni korisnici ličnih podataka Najmoprimaca mogu biti:

               • Druge kompanije u Srbiji i Evropi, sa kojima Najmodavac sarađuje kako bi mogao da pruži usluge iznajmljivanja vozila i druge usluge
               • Vlasnik sistema za obradu rezervacija i rentiranje, ali samo u meri u kojoj je neophodno da procesuira rezervaciju Najmoprimca
               • Treće strane, kao što su policija i privatni parking operateri, ako Najmodavac smatra da imaju pravo na informacije i ako zakon to dozvoljava (ako postoji optužba o prekoračenju brzine ili ako Najmoprimac nije platio saobraćajnu ili parking kaznu ili naknadu)
               • Treća lica koja se obično nalaze u zemlji zakupa, kako bi se omogućila odgovarajuća provera identiteta, bezbednosti, vozačke dozvole i kontrole kreditnih kartica, 
               • Treća lica koja se obično nalaze u zemlji zakupa za svrhe istraživanja nesreće i krađe te pokušaja da se povrate troškovi štete prouzrokovane na vozilu, bilo kakvim dodacima ili pojedincima. 

               Potpisivanjem ugovora o najmu, Najmoprimac daje svoju izričitu saglasnost da Najmodavac može da koristi i prenosi njegove lične podatke sve dok mu zakon to dozvoljava. 

               Potpisivanjem ugovora o najmu, Najmoprimac priznaje da je obavešten unapred od strane Najmodavca o pravilima i principima koji se tiču obrade ličnih podataka. Prema gorenavedenom, Najmoprimac ovim daje dobrovoljnu saglasnost da Najmodavac može da obradi lične podatne Najmoprimca u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

                15. KONTAKT, PRIMEDBE I POHVALE

                Najmodavac posluje na više lokacija u zemlji i inostranstvu pod brendom Fast Rent a Car. Spisak poslovnica, radno vreme i brojeve telefona možete pronaci na našoj web stranici klikom na Kontakt.

                U cilju neprestanog usavršavanja poslovanja, Najmodavac rado prikuplja pohvale, primedbe i sugestije od korisnika svojih usluga. Ukoliko Najmoprimac želi da ostavi pohvalu, primedbu ili sugestiju, to može uciniti slanjem email poruke na mail sugestije@fastrentacar.rs

                Najmoprimac ima pravo da podnese žalbu ili prigovor na pruženu uslugu kod Najmodavca, kako bi ostvarilo svoja prava u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Reklamacija se može podneti u poslovnicama Najmodavca u pisanoj formi na unapred definisanom obrascu, ili se može podneti u elektronskom obliku slanjem emaila u slobodnoj formi na mail adresu reklamacija@fastrentacar.rs 

                U cilju primene važnih zakonskih obaveza i obezbeđivanja uslova da Najmoprimac ostvaruje svoja prava u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Najmodavac se posebno pridržava sledećih mera: 

                • Najmodavac je u svim svojim poslovnicama vidno postavio obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija, u skladu sa Članom 56. Stav 2., Zakona o zaštiti potrošača;
                • Najmodavac je u svim svojim poslovnicama, u toku radnog vremena, obezbedio prisustvo lica koje je ovlašćeno i obučeno za prijem reklamacija, u skladu sa Članom 56. Stav 2., Zakona o zaštiti potrošača; 
                • Najmodavac će upoznati Najmoprimca sa mogućnostima da izjavi reklamaciju raznim sredstvima komunikacije (obrazac, telefon, pisanim putem, elektronskim putem itd), na svim prodajnim mestima 
                • Najmodavac je u svim svojim poslovnicama obezbedio odgovarajući obrazac za reklamacije; 
                • Najmodavac će nakon podnošenja reklamacije, Najmoprimcu izdati pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrditi prijem reklamacije 
                • Najmodavac će u što kraćem roku, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od datuma prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem, odgovoriti Najmoprimcu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor mora da sadrži odluku o prihvatanju ili odbijanju reklamacije, odgovarajuće obrazloženje, konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana. U slučaju kada iz opravdanih razloga Najmodavac nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Najmoprimca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produženju roka za rešavanje reklamacije obavesti Najmoprimca i navede novi rok u kome će reklamciju rešiti. 

                 ZAVRŠNE ODREDBE

                 Najmodavac neće nadoknaditi Najmoprimcu bilo kakvu štetu prouzrokovanu gubitkom prtljaga ili robe u vozilu, kao i svaku štetu prouzrokovanu kašnjenjem zbog loma ili kvara vozila uključujući, ali se ne ograničavajući na: troškove smeštaja, avio / brodske / autobuske ili železničke karte, troškove nerealizacije bilo kog turističkog, poslovnog ili drugog plana i programa i slično.

                 Maksimalno trajanje standardnog ugovora o iznajmljivanju vozila je 30 dana. Ako je trajanje zakupa vozila duže od navedenog perioda, trenutni ugovor će biti zatvoren nakon isteka roka od 30 dana, nakon čega će se otvoriti novi ugovor. Svaki najam čiji je neprekidni period trajanja duži od 30 dana a što je posebno ugovoreno sa Najmodavcem, kategoriše se kao dugoročni najam. Sva prava i obaveze sadržane u ovim uslovima najma, odnose se i na dugoročni najam.

                 Ugovorne strane predviđaju da potencijalna ništavost ili kontradiktorni stav određenih stavki Ugovora i / ili Opštih uslova iznajmljivanja ne može rezultirati poništenjem ili nevaženjem kompletnog Ugovora. 

                 Odredbe Zakona o ugovorima i procesima primjenjuju se na sva pitanja koja nisu definisana Ugovorom ili Opštim uslovima iznajmljivanja, kao i za sve te ništave i kontradiktorne odredbe Ugovora ili Opštih uslova. 

                 Obligaciono (ugovorno) pravo i zakonodavstvo Republike Srbije će regulisati sva pitanja koja nisu obuhvaćena Ugovorom ili Opštim uslovima najma. 

                 Opšti uslovi najma su sastavljeni na engleskom i srpskom jeziku. U slučaju neslaganja između navedenih verzija, srpska verzija smatraće se važećom i prevladaće. 

                 Potpisivanjem ugovora o najmu, Najmoprimac priznaje da je procitao ove Opšte uslove najma, te da je iste razumeo i da je sa njima saglasan.

                 * Trenutno važeći cenovnik možete pogledati ovde.