Politika privatnosti

WEB sajt www.fastrentacar.rs i njegov vlasnik Fast Rent DOO vode računa o sigurnosti i privatnosti Vaših ličnih podataka. 

Molimo Vas da pročitajte ovu izjavu kako biste razumeli koje vaše lične podatke prikupljamo, kako ih prikupljamo, kako ih obrađujemo i na koji način se odnosimo prema Vašim ličnim podacima. Ova Politika privatnosti se može menjati, pa Vas savetujemo da je s vremena na vreme pročitate ponovo.

Fast Rent DOO, Gavrila Principa 74, 37000 Kruševac, MB 20451416, u svojstvu rukovaoca Vašim ličnim podacima kreirao je ovu Politiku privatnosti za web sajt  fastrentacar.rs (u daljem tekstu “web sajt”) kako bi pokazao svoju posvećenost zaštiti privatnosti svojih klijenata. 

Davanjem svojih ličnih podataka i prihvatanjem Politike privatnosti potvrđujete da ste saglasni da se vaši podaci koriste na način opisan u ovoj Politici. Ukoliko se Politika zaštite privatnosti promeni, izmenjeni tekst Politike biće objavljen na ovoj stranici. Kontinuiranom upotrebom našeg web sajta, kao i davanjem svojih podataka prilikom online rezervacije i/ili kreiranja naloga, potvrđujete da ste saglasni i sa izmenama Politike. Ukoliko se ne slažete u potpunosti sa našom Politikom, molimo Vas da ne koristite naš web sajt.

Ova Politika privatnosti kreirana je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije kao i u skladu sa Opštom Uredbom o zaštiti ličnih podataka EU (eng. GDPR – General Data Protection Regulation) tako da su i posetiocima našeg web sajta iz Evropske unije takođe zaštićeni podaci onako kako propisuje zakonodavstvo na teritoriji na kojoj žive.

Politika privatnosti je dokument koji garantuje zaštitu privatnosti naših korisnika na Internetu. Web sajt možete pregledati besplatno i bez ikakve obaveze da otkrijete svoj identitet ili ostavite bilo kakve lične podatke. Odlučite li se na korišćenje naših usluga i/ili kreiranje korisničkog naloga na web sajtu, neophodno je da nam ostavite svoje lične podatke tako što ćete samovoljno popuniti forme na našem web sajtu, kako bismo bili u mogućnosti da Vam pružimo uslugu i prilagodimo sadržaj Vašim potrebama.

U našoj Politici privatnosti možete pronaći sledeće informacije:

 1. Vrste Vaših ličnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo
 2. Svrha i pravni osnov za obradu Vaših ličnih podataka
 3. Kako delimo informacije sa drugima
 4. Period zadržavanja podataka
 5. Mere kreirane u cilju zaštite Vaših ličnih podataka
 6. Vaša prava u vezi sa vašim ličnim podacima
 7. Kontakt
 8. Kolačići
 9. Završne odredbe

 

1. Vrste Vaših ličnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo

Prilikom posete web sajtu, naš web provider automatski beleži neke od vaših elektronskih identifikacionih podataka a koji uključuju

 • IP adresu Vašeg računara,
 • vrstu pretraživača, 
 • ime domena,
 • vreme pristupa i dužinu posete,
 • adresu web stranice sa koje ste došli na naš web sajt, 
 • informacije o stranicama koje posetite na našoj web lokaciji
 • tehničke informacije o uređaju koji koristite da biste pristupili našem web sajtu.

Ove podatke koristimo za statističke analize o korišćenju naših stranica, s ciljem da poboljšamo kvalitet usluge. 

Naš web provider ne beleži automatski Vašu e-mail adresu ili bilo koje druge podatke, koji bi se mogli iskoristiti za Vašu ličnu identifikaciju, osim ukoliko ih Vi samovoljno upišete u neku od formi na web sajtu.

Vaši identifikacioni podaci odnosno Vaši lični podaci u ovoj Politici privatnosti podrazumevaju i informacije o Vama koje dostavljate prilikom rezervacije i/ili kupovine, a na osnovu kojih se određeno fizičko lice može identifikovati (“nosilac podataka”) tj. na osnovu kojih se može utvrditi vaš identitet. Ove informacije mogu da sadrže:

 • Vaše ime i prezime,
 • datum rođenja,
 • broj lične karte ili pasoša,
 • broj vozačke dozvole,
 • adresu stanovanja ( zemlja, grad, ulica i broj ),
 • podatke Vaše kreditne kartice,
 • adresu elektronske pošte,
 • broj telefona.

Ne prikupljamo podatke u vezi sa i specifične za Vaš: fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet.

2. Svrha i pravni osnov za obradu Vaših ličnih podataka

Vaše elektronske identifikacione podatke do kojih automatski dolazimo ne koristimo kako bismo Vas lično identifikovali, već isključivo da bi na osnovu tih i drugih informacija izvršili analitička merenja našeg web sajta ( broj poseta web sajtu, prosečno vreme provedeno na web sajtu, pregledane stranice ), frekvenciju posećenosti našeg web sajta i unapređenje njegovog sadržaja.

Svi Vaši lični podaci se strogo prikupljaju i obrađuju kako bismo mogli da vam pružimo uslugu na vaš zahtev. Slučajevi u kojima beležimo vaše lične podatke:

 • Postavljanje pitanja tj. upit i kontakt kroz odgovarajući ulazni obrazac ​​koji se koristi za upit ( lični podaci koji se prikupljaju u ovom slučaju su: (a) za fizička lica ime i prezime, adresa e-pošte, broj telefona; (b) za pravna lica naziv pravnog lica, PIB, ime i prezime kontakt osobe, telefon i adresa e-pošte kontakt osobe )
 • Prijava na newsletter (lični podatak koji se prikuplja u ovom slučaju je adresa e-pošte)
 • Kreiranje naloga na našem web sajtu ( nosilac podataka ima mogućnost da se registruje na našem web sajtu pri čemu dostavlja sledeće lične podatake: ime i prezime, adresa e-pošte, broj telefona, lozinka )
 • Rezervacija ( lični podaci koji se prikupljaju kroz odgovarajući ulazni obrazac u ovom slučaju su: (a) za fizička lica ime i prezime, adresa e-pošte, broj telefona, adresa stanovanja ( zemlja, grad, ulica i broj ), datum rođenja; (b) za pravna lica naziv pravnog lica, PIB, matični broj pravnog lica )
 • Plaćanje za uslugu najma kroz proces rezervacije ( lični podaci koji se prikupljaju kroz odgovarajući ulazni obrazac u ovom slučaju su: broj kreditne kartice, ime i prezime vlasnika kreditne kartice, mesec i godina isteka, CVV broj )
 • Ostavljanje sadržaja ( pdf., jpg., gif., png. datoteke ukoliko otpremate slike ličnih dokumenata na web sajt )

Vaše lične podatke koristimo u sledeće svrhe:

 • Vršimo identifikaciju i proveru identiteta korisnika naših usluga
 • Omogućavamo vam da pristupite web sajtu, kao i da kreirate i upravljate svojim nalogom
 • Vodimo evidenciju o korisnicima
 • Pružamo vam uslugu najma
 • Odgovaramo na vaše upite
 • Rešavamo vaše prigovore
 • Obračunavamo uplate i obrađujemo uplate

Obrada ličnih podataka u gore navedene svrhe neophodna je za izvršenje ugovora o najmu ili korake koje preduzimamo pre sklapanja ugovora, a na osnovu Vašeg zahteva. Ukoliko odbijete da dostavite navedene lične podatke, nećemo moći da vam pružimo uslugu najma.

Na osnovu legitimnog interesa obrađujemo vaše lične podatke kako bismo sproveli istraživanje o našoj ponudi i kvalitetu usluge, kao i kako bismo unapredili vaše korisničko iskustvo.

Takođe, na osnovu legitimnog interesa obrađujemo vaše lične podatke kako bismo komunicirali sa vama i obaveštavali vas o promotivnim akcijama i posebnim ponudama, i na taj način vam učinili dostupnim zanimljive, kvalitetne i relevantne informacije o novinama prilikom ponovnog korišćenja naše usluge i pogodnostima koje možete ostvariti prilikom najma naših vozila. Ovu komunikaciju ostvarivaćemo sa vama preko email adrese, tekstualnih poruka (SMS ili posredstvom OTT platformi kao što je npr. Viber, WhatApp) i onlajn komunikacionih kanala.

Na osnovu legitimnog interesa koristimo samo određene podatke o vama za potrebe promotivnih aktivnosti, u svrhu sprečavanja prevare, odnosno zloupotrebe (bezbednost), kao i zbog potencijalnih zahteva pravne prirode u vezi sa pružanjem Usluge.

Ne koristimo automatizovano profilisanje, niti prodajemo lične podatke trećim licima.

3. Kako delimo informacije sa drugima

Web sajt neće prodavati, trgovati, iznajmljivati ili davati Vaše lične podatke trećoj strani osim ukoliko to nije nužno za pružanje usluge najma i/ili ukoliko dođe do reorganizacije, restrukturiranja, spajanja, sticanja ili prenošenja imovine rukovaoca podacima.

Informacije koje nam date čuvaju se na našem serveru, a mogu im pristupiti naši zaposleni, stručni saradnici, prijatelji sajta, konsultanti, i druga lica koja se staraju da se unapredi rad samog sajta i koja rade na održavanju i tehničkoj podršci samog sajta, zatim, poslovni partneri i lica koja angažujemo da obrađuju podatke u naše ime u svrhe navedene u ovoj politici. 

Takođe, možemo preneti informacije o upotrebi našeg internet sajta trećim licima ali to neće uključivati informacije na osnovu kojih Vi možete biti identifikovani. Na ovoj web stranici integrisana je komponenta Google analitike (sa funkcijom anonimizacije). Google analitika je usluga web analitike koja vrši prikupljanje i analizu podataka o ponašanju posetilaca na web stranicama. Google analitika postavlja kolačiće u sistem informacionih tehnologija nosioca podataka. Šta su kolačići biće objašnjeno u nastavku ove Politike privatnosti.

U cilju pružanja usluge, potrebno je da sarađujemo sa različitim poslovnim partnerima koji nam pomažu da pružimo uslugu u skladu sa Vašim zahtevom i na najjednostavniji način. Nastojimo da sarađujemo sa partnerskim organizacijama koje su osnovane u okviru EU, međutim, čak i kada su u pitanju partneri izvan EU, uvek biramo one koji omogućavaju adekvatan nivo zaštite vaših ličnih podataka u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) i njenim tehničkim standardima (46.2 (c)). Sa partnerima koji su van EU, sklopili smo precizne ugovore u kojima su tačno definisane namene u koje mogu koristiti vaše lične podatke, a u skladu sa našim uputstvima, i oni garantuju da ih neće koristiti u bilo koju drugu svrhu.

Konačno, na osnovu pravnog zahteva u pisanoj formi upućenog od strane državnih organa, možemo otkriti vaše lične podatke na način koji propisuje zakon ili kada je to neophodno kako bi se ispunili zakonski uslovi.

4. Period zadržavanja podataka

Prikupljeni podaci na web sajtu čuvaju se onoliko koliko je to neophodno radi realizacije usluge najma, ali i duže od toga. Nakon izvršene usluge najma, podaci se čuvaju radi statistike i evidencije, kako bi se poboljšao rad sajta i usluga koje nudimo. Međutim, Vaši podaci neće biti javno prikazani niti bilo sa kim deljeni, osim sa našim najužim saradnicima bez kojih realizacija usluga nije moguća.

U nastavku je navedeno koliko dugo čuvamo koje podatke i gde:

 • Ostavljanje pitanja/iskustava/primedbi/sugestija kroz forme na sajtu čuvaju se na lokalnom serveru u trajanju od 10 godina nakon čega se prebacuje u bazu starih korisnika. Kada se zatraži brišemo zapis o osobi.
 • Hosting Email – MSG/Text maksimalno 5 godina
 • Prijava za newsletter čuva se na Lokalnom serveru u formi excel tabele neograničeno ili dok korisnik ne zatraži brisanje.
 • Podaci ostavljeni prilikom kreiranja naloga čuvaju se na lokalnom serveru dok god imate aktivan nalog koji koristite, kao i 2 godine nakon što ste prestali da koristite nalog
 • Podaci ostavljeni u rezervacijama čuvaju se na lokalnom serveru u trajanju od 10 godina nakon čega se prebacuje u bazu starih rezervacija
 • Podaci o platnim karticama ostavljeni prilikom plaćanja – naglašavamo da mi čuvamo samo prvih šest i poslednje četiri cifre broja platne kartice, datum njenog isteka i ime i prezime vlasnika (ti podaci će biti vidljivi na vašem nalogu), i to samo da bismo vam omogućili da prepoznate koju ste karticu uneli na vaš nalog, i kako bismo prilikom prvog unosa ovih podataka izvršili proveru radi sprečavanja bilo kakve zloupotrebe. Za obradu uplata preko veb-sajta koristimo usluge našeg partnera koji je svetska renomirana kompanija u toj oblasti i koji je obezbedio primenu najviših bezbednosnih standarda u svom poslovanju.
 • Podaci uneti otpremanjem datoteka na web sajtu čuvaju se na lokalnom serveru dok god imate aktivan nalog koji koristite, kao i 2 godine nakon što ste prestali da koristite nalog

Nakon isteka određenog perioda, preduzećemo korake da Vaše podatke učinimo anonimnim na odgovarajući način, tako da više ne možete biti identifikovani na osnovu njih, osim kada su u pitanju lični podaci za koje važeći zakon propisuje da se zadržavaju tokom dužeg perioda.

Ukoliko želite da Vaši podaci budu obrisani iz naše baze podataka i sa web sajta, pošaljite nam zahtev putem elektronske pošte (e-mail) u kojem zahtevate brisanje svih ili nekih podeljenih podataka.

5. Mere kreirane u cilju zaštite Vaših ličnih podataka

Naš web sajt ne prikuplja, niti zadržava Vaše lične podatke u suvišnoj meri, osim onoliko koliko je neophodno za nesmetano funkcionisanje sajta i korišćenje naših usluga. Koristimo tehničke i organizacione mere u skladu sa dobrom poslovnom praksom kako bi osigurali prikladne tehničke i organizacione mere za zaštitu Vaših ličnih podataka od slučajnog ili nezakonitog gubitka, promene, krađe, neovlašćenog uvida, otkrivanja i/ili pristupa, neovlašćenog i nezakonitog korišćenja, kao i od drugih nezakonitih vidova obrade.

Naš web sajt se nalazi na sigurnom SSL serveru. Pridržavamo se strogih bezbednosnih procedura u pogledu čuvanja i otkrivanja informacija koje nam dajete kako bismo sprečili neovlašćeni pristup istima.

Sa našeg web sajta linkovi mogu voditi na druge web sajtove. Ne snosimo odgovornost za politiku privatnosti i/ili procedure za zaštitu podataka, kao ni za sadržaj na ovim web sajtovima.

6. Vaša prava u vezi sa vašim ličnim podacima

Važno je da znate da u svakom trenutku imate pravo da od nas kao rukovaoca Vašim podacima zatražite:

 • da Vam omogućimo pristup Vašim ličnim podacima
 • da Vam damo kopiju ličnih podataka koje čuvamo
 • da zahtevate ispravku pogrešno unetih podataka i dopunu, ili to možete učiniti sami putem naloga
 • da zatražite brisanje Vaših ličnih podataka
 • da ograničite obradu Vaših podataka nama i/ili trećim stranama, na određenim procesima, ili u potpunosti
 • da budete obavešteni o svakom brisanju ili ispravci i ograničenjem obrade Vaših podataka, osim ukoliko je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava
 • da za svaku obradu podataka koja se zasniva na pristanku, opozovete pristanak u bilo koje doba
 • da podnesete prigovor na način na koji rukujemo Vašim podacima
 • da zahtevate da se na Vas ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po Vas ili ta odluka značajno utiče na Vaš položaj. 

Za ostvarivanje napred navedenih prava, molimo Vas da upotrebite bilo koji od kontakt podataka navedenih na našem web sajtu u delu za kontakt i u tački 7. ove Politike.

7. Kontakt

Više informacija u vezi zaštite Vaših ličnih podataka možete dobiti na:

Fast Rent DOO

Gavrila Principa 74

37000 Kruševac, Srbija

Telefoni: (381) 61 500 10 10

      (381) 62 100 10 10

Email: dpo@fastrentacar.rs 

8. Kolačići

Prilikom posete i korišćenja našeg web sajta, bićete obavešteni da koristimo kolačiće. Vi odlučujete da li ćete prihvatiti korišćenje ovih kolačića ili ne, medjutim time što nastavljate da koristite naš web sajt slažete se sa tim da možemo da postavimo kolačiće na vaš računar kako bismo analizirali način na koji koristite naš web sajt. Molimo vas da pažljivo pročitate ovu politiku kolačića kako biste saznali detaljne informacije o podacima koje prikupljamo kada koristite ovaj sajt. Ukoliko ne želite da prihvatite kolačiće u pogledu vašeg korišćenja ovog web sajta, molimo Vas da prestanete da ga koristite.

Kolačići su male datoteke koje se postavljaju na vaš računar preko web sajtova koje posetite ili određenih poruka e-pošte koje otvorite. Njihova upotreba je široko rasprostranjena kako bi web sajtovi mogli pravilno da funkcionišu i kako bi njihovi vlasnici mogli da dobiju poslovne i marketinške informacije.

Kolačići koje koristimo na web sajtu pomažu nam da vam obezbedimo bolje iskustvo na mreži, pamte vaše parametre i pomažu nam da poboljšamo sajt. Time što pristupate našem web sajtu slažete se da se ova politika kolačića primenjuje kad god pristupite web sajtu, nezavisno od uređaja koji koristite.

Uopšteno, kolačić sadrži tekstualni niz koji sadrži informacije o pregledaču. Datoteke kolačića se automatski smeštaju u memoriju vašeg uređaja predviđenu za datoteke kolačića i svaka od njih sadrži:

 • Naziv servera sa kog je kolačić poslat
 • Dužinu trajanja kolačića
 • Vrednost – obično nasumično generisani jedinstveni broj

Server web sajta koji je poslao kolačić koristi taj broj da Vas prepozna kada se vratite na web sajt ili se krećete od stranice do stranice. Samo server koji je poslao kolačić može da pročita, a time i koristi kolačić.

Neki kolačići koje koristimo mogu da čuvaju informacije o vama koje su ličnije prirode. Ipak, takve informacije se čuvaju samo ako ste ih vi sami objavili na našem web sajtu.

Ovaj web sajt koristi različite vrste kolačića u sledeće svrhe:

 • Osnovni kolačići – ovi kolačići su isključivo neophodni za pravilno funkcionisanje naše web stranice – bez ovih kolačića, ne biste mogli koristiti naš web sajt; oni prikupljaju detalje o izboru koji ste napravili tokom procesa rezervacije (npr. vozila, lokacije, datum iznajmljivanja i povratka i sl.). ovi kolačići ubrajaju se u kategoriju privremenih kolačića
 • Funkcionalni kolačići – koristimo ove kolačiće kako bi Vam omogućili pristup određenim funkcionalnostima našeg sajta, olakšali korišćenje navigacije i izbor proizvoda / usluga; ovi kolačići ubrajaju se u kategoriju trajnih kolačića
 • Analitički kolačići – ovi kolačići omogućavaju nam da analiziramo kako naši korisnici koriste naš web sajt, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta našeg web sajta i navigacije; oni nam služe kako bi prikupili informacije o: broju korisnika koji koriste naš web sajt,  najtraženijim stranicama web sajta; broju poruka o grešci koje se mogu pojaviti prilikom navigacije; vremenu učitavanja web stranica; zemlji porekla posetioca; uređaju koji koristi korisnik / pretraživaču koji koristi korisnik i slično; ovi kolačići ubrajaju se u kategoriju trajnih kolačića
 • Reklamni kolačići – ove kolačiće koriste Europcar Srbija i naše marketinške agencije za merenje efikasnosti naših medijskih kampanja; ovi kolačići ubrajaju se u kategoriju trajnih kolačića

Trajni kolačići su kolačići koji ostaju pohranjeni na vašem uređaju od jedne do druge posete, dok ne isteknu ili dok ne odradite njihovo brisanje.

Privremeni kolačići su privremeno sačuvani na vašem uređaju i automatski se brišu kada napustite našu web lokaciju.

Kolačići za „ciljanje” su povezani sa uslugama koje pružaju treće strane, kao što je dugme „Like” i „Share”. Treće strane pružaju ove usluge u zamenu za prepoznavanje da ste posetili našu web stranicu. Time što koristite naš sajt prihvatate upotrebu kolačića za „ciljanje”. U nekim slučajevima prihvatanje ovih kolačića predstavlja uslov za korišćenje web sajta; dakle, ukoliko ih onemogućite/blokirate ne možemo da garantujemo kako će naš sajt funkcionisati.

Nakon što nam date svoj pristanak u pogledu korišćenja kolačića, na vašem računaru ili uređaju biće sačuvan kolačić koji ovo podešavanje pamti za sledeći put. Ovo prestaje da važi nakon određenog vremena (privremeni kolačići prestaju da važe nakon 30 minuta, funkcionalni nakon 7 dana, analitički nakon 2 godine a reklamni u periodu od 13 meseci). Ukoliko u bilo kom trenutku želite da povučete svoj pristanak, biće potrebno da izbrišete kolačiće preko podešavanja u internet pregledaču. Za dodatne informacije o brisanju ili blokiranju kolačića posetite aboutcookies.org

9. Završne odredbe

Možemo preneti vaše lične podatke trećoj strani u slučaju reorganizacije, restrukturiranja, spajanja, sticanja ili prenošenja imovine pod uslovom da je primalac podataka saglasan da postupa sa vašim ličnim podacima u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Ova politika privatnosti može se povremeno menjati.

Suštinske modifikacije tiču se Vaših prava, obaveza i stanja koje se odnose na obradu i zaštitu Vaših ličnih podataka. Suštinske modifikacije mogu da se odnose na plasiranje novih usluga, upotrebu novih tehnologija i obradu Vaših podataka za nove svrhe. Ako dođe do suštinskih modifikacija mi ćemo Vas putem našeg web sajta obvestiti o tome i daćemo Vam šansu da se upoznate sa promenama, pre nego što one stupe na snagu.

Male modifikacije su one koje se ne tiču Vaših prava, obaveza u vezi sa obradom i zaštitom Vaših podataka. Ove modifikacije mogu i da se odnose na strukturu ove politike, organizacione i gramatičke promene teksta, kako bi politika bila jasnija. Sve izmene ove Politike biće objavljene na našem web sajtu.

Ova politika privatnosti stupa na snagu 01. avgusta 2022. godine.