Kanjon Uvca

Jedan od najvećih i najlepših kanjona u Evropi, kanjon reke Uvac, deo je Specijalnog rezervata prirode Uvac.
Ovaj rezervat se nalazi na planini Zlatar u zapadnoj Srbiji i pokriva površinu od 75,43 kvadratnih kilometara (29,12 kvadratnih milja), sa rečnom klisurom u sredini.
Reka vijuga kroz planine cik-cak, sa strmim liticama od krečnjaka sa obe strane, koje dosežu i do 100 m visine.
Njeni meandri predstavljaju jednu od najpoznatijih znamenitosti u Srbiji i često se koriste kao propagandni materijal u reklamnim kampanjama namenjenim povećanju broja turista u Srbiji.
Rezervat prirode je takođe veoma bogat svim vrstama divljači, sa preko 200 biljnih vrsta, od kojih je četvrtina dokazano lekovita.
Mnoge vrste ptica i sisara našle su svoj dom u parku, uključujući medvede, divlje svinje i vukove.
U reci se svake godine mresti čak 24 vrste slatkovodnih riba, od kojih su mnoge ugrožene, poput potočne i potočne pastrmke. Upravo je raznolikost živog sveta bila uzrok toga da ovaj Specijalni rezervat prirode dobije svoj status.
U njenim granicama živi preko 170 različitih ptica, od kojih se neke ne mogu naći nigde drugde u Srbiji i smatraju se ugroženim. Iako su prisutni u značajnijem broju, mnogi drugi i dalje uživaju njegovu zaštitu.
Konačno, ogromna „Ledena pećina” na engleskom) takođe je deo rezervata.. Pećina je deo 2,5 km dugog pećinskog sistema, najvećeg u Srbiji.
Ova pećina je dobila ime po stalno niskim temperaturama u unutrašnjosti, koje se ne pomeraju sa 8 stepeni Celzijusa bez obzira na godišnje doba, a u njoj se mogu videti i neki zaista impresivni stalaktiti i stalagmiti.
Pored toga, pećina je izvor neverovatno bogate mineralne vode, koju posetioci mogu da probaju u toku same posete.
Međutim, priroda nije jedina atrakcija koju rezervat može da ponudi. U blizini se nalaze mnogi istorijski lokaliteti, uključujući nekoliko manastira koje je podigla srednjovekovna dinastija Nemanjića. Pored toga, u okolini se nalazi nekoliko skijališta, sve na udaljenosti od 100 km od samog rezervata. Dobro održavana putna mreža povezuje ovaj deo Srbije sa Beogradom i susednom BiH i Crnom Gorom, što čini park veoma pogodnim za posetu u okviru dužeg obilaska.

Preporuke